Blog
Nasze ostatnie artykuły:

  • Tarcza 2.0

    Szanowni Państwo,w związku z uchwaloną w dniu 17 kwietnia 2020 roku ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 mającej na celu rozszerzenie pakietu ulg/dofinansowań/zwolnień przyznawanych w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiamy zaktualizowane rozwiązania, z których mogą Państwo skorzystać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 1. Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie......

  • Od stycznia ogromny wzrost obciążeń zus

    Kto skorzysta na reformie “Małego ZUSu” w 2020 roku ? Ze zmniejszonych składek skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, których przychód za rok 2019 nie przekroczy kwoty 120 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że mowa tu nie o  dochodzi a o przychodzie właśnie. Dotychczas z ulgi wprowadzonej w 2019 roku korzystali jedynie mikro przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekroczył wartości 63 tysięcy złotych.......

  • Kiedy wypadają święta zakupowe? Jak się do nich przygotować, aby faktycznie oszczędzić?

    Osoby chcące zrobić zakupy na przełomie listopada oraz grudnia wcale nie muszą wydawać majątku. Wystarczy poczekać na specjalne okazje, aby zaoszczędzić na zakupach dużo pieniędzy. Przykładami takich okazji są m.in.: Cyber Monday, Black Friday, Dzień Singla oraz wiele innych dni. Można w takich przypadkach liczyć nie tylko na promocyjne ceny za poszczególne produkty, ale też na darmową dostawę....

PGF

Sprzedasz bez paragonu, jeśli płatność przyjdzie przelewem


W praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy mają prawo nie używać kasy, niepotrzebnie łącząc ze sobą różne okoliczności dające prawo do zwolnienia. Wystarczy „łapać się” na jedno z 52 dostępnych zwolnień.

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej i wprowadzania na nią obrotu zależy ściśle od faktu dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli taka sprzedaż się pojawia, przedsiębiorca musi wystawiać z jej tytułu paragony. Taki obowiązek wynika z ustawy o VAT.

Ta sama ustawa daje jednak moc rozporządzeniu, które kolejny rok z rzędu pozwala zwolnić z tego obowiązku na określony czas określonych przedsiębiorców.

52 usprawiedliwień braku kasy

Mamy obecnie kilkadziesiąt niezależnych od siebie okoliczności zwalniających z konieczności używania kasy. Jedną z nich jest wysokość obrotu z transakcji na rzecz konsumentów, która nie przekracza 20 tys. zł (§ 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Pozostałe 51 zawiera tabela na końcu rozporządzenia. Przykładowo, poz. 39 tabeli mówi, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 39 załącznika do ww. rozporządzenia).

Kategoria „pozbawiających prawa do zwolnienia z kasy”

Załóżmy, że przedsiębiorca spełnia któreś z 52 okoliczności zwalniających z zakupu kasy i wystawiania paragonów. Czy może na tej podstawie stosować zwolnienie? Nie. Musi jeszcze sprawdzić zapis § 4 ww. rozporządzenia. Bowiem te 52 zwalniających z kasy okoliczności przepada przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych (wyjątkiem są transakcje na rzecz konsumentów, którzy są jednocześnie pracownikami sprzedawcy).

Dopiero, jeśli spełnia któreś z 52 okoliczności zwalniających, a tego towaru lub tej usługi, które sprzedaje konsumentowi, nie ma w § 4 ww. rozporządzenia, może korzystać ze zwolnienia.

Na żywym przykładzie

Z wnioskiem do fiskusa o interpretację przepisów wystąpiła spółka z branży budowlanej. Nie była pewna, czy jej wszystkie, raptem cztery transakcje na rzecz konsumentów wygenerują obowiązek instalacji kasy fiskalnej, skoro z jednej strony konsumenci zapłacili na rachunek bankowy, ale z drugiej te cztery transakcje grubo przekroczyły limit 20 tys. zł. Spółka dysponuje dowodami dokumentującymi, czego konkretnie dotyczy konkretny przelew od klienta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2017 r. o sygn. 0461-ITPP1.4512.906.2016.2.AJ rozwiał wątpliwość spółki na jej korzyść, stwierdzając, że spółka spełnia okoliczności zwalniające z obowiązku instalacji i ewidencji tych transakcji na kasie rejestrującej. Kluczowe w przypadku spółki było ustalanie, że usługi budowlane wykonane przez spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności nie są wymienione w 4 rozporządzenia o kasach oraz spółka spełnia przesłankę z poz. 39 załącznika.